به  گزارش روابط عمومی موسسه “پویا،همیاران فرهنگ و هنر”متعاقب شیوع بیماری واگیر در سطح منطقه، ماسک های اهدایی موسسه در میان مدارس و اهالی روستاهای بسیار دورافتاده و کم برخوردار کتیج از توابع شهرستان فنوج در استان سیستان و بلوچستان توزیع شده است.
بنابراین گزارش، توزیع این ماسک ها توسط مرکز جامع سلامت کتیج در روستاها و مراکز آموزشی منطقه انجام شده است.

فهرست