به گزارش روابط عمومی “موسسه پویا، همیاران فرهنگ و هنر”در مناطق کم برخوردار استان های: خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، لرستان و کرمان پویش تهیه و توزیع نوشت افزار توسط موسسه پویا برگزار شد.
در این پویش، همیاران پویا با مشارکت فعال خود برای بیش از 3540 دانش آموز مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم و همچنین هنرستان در مدارس مناطق کم برخوردار استان های هدف، نوشت افزار تهیه کردند.

ارزش ریالی کمک های مالی جمع آوری شده در تامین این حجم از نوشت افزار 2,278,200,000 ریال برآورد شده است.

با هدف شفاف سازی و آگاهی نیک اندیشان، تصویر جدول توزیع نوشت افزار موسسه پویا به تفکیک منطقه جغرافیایی، درج شده است.