به گزارش روابط عمومی موسسه”پویا، همیاران فرهنگ و هنر “در دی ماه جاری نسبت به ساخت یک باب مدرسه 3 کلاسه ویژه دوره اول متوسطه در روستای حاجی آباد از توابع صالح آباد استان خراسان رضوی توافق به عمل آمد.
این مدرسه در زمین موقوفه آموزش و پرورش به مساحت 4000 متر مربع واقع شده و مساحت قابل ساخت آن 139 متر مربع برآورد شده است.

30% از هزینه ساخت جزو تعهد خیرین بوده و 70% الباقی جزو تعهدات اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خواهد بود.
خاطر نشان می سازد سهم تعهد خیر در این پروژه 350میلیون تومان می باشد.
موسسه پویا از تمامی هم یاران ارجمند برای مشارکت در ساخت این مدرسه به عنوان اولین پروژه ساخت تمام مشارکتی موسسه به مبلغ و میزان مورد نظر، دعوت به هم کاری می نماید.

لازم به یادآوری است در روستای حاجی آباد 800نفر ساکن هستند و دانش آموزان مقطع ابتدایی روستا پس از فارغ التحصیلی به دلیل فقدان متوسطه اول مجبورند مسافت زیادی برای ادامه تحصیل طی نموده و یا ترک تحصیل نمایند.

فهرست