به گزارش روابط عمومی موسسه “پویا،همیاران فرهنگ و هنر”؛ 37 قلم تجهیزات و وسیله ورزشی برای استفاده دانش آموزان دبیرستان متوسطه اول ستاره سرو در منطقه کم برخوردار درمیان استان خراسان تهیه و ارسال شد.

بنابراین گزارش در راستای تجهیز مدارس و هنرستان ها به وسایل و تجهیزات ورزشی، موسسه پویا از ابتدای سال جاری نسبت به خرید 381 قلم وسایل ورزشی اقدام نموده است. این تجهیزات برای مدارس و فضاهای آموزشی استان های: خراسان رضوی، جنوبی و کرمان ارسال و دراختیار دانش آموزان قرار گرفته است.

چنانچه تمایل به تهیه هریک از وسایل و تجهیزات مورد نیاز را داشته و یا آن ها را به صورت مازاد دراختیار داشته باشید، موسسه پویا برای دریافت این اقلام آمادگی خود را اعلام می دارد.

مساعدت و کمک هریک از همیاران در تجهیز فضاهای ورزشی مدارس، گامی ارزنده را در ارتقای سطح سلامت جسمانی فرزندان سرزمینمان فراهم خواهد ساخت.

فهرست