تهیه لوازم ورزشی برای مدارس خراسان جنوبی و لرستان

وسایل ورزشی از قبیل :

بدمینتون

توپ و تور والیبال

توپ و حلقه بسکتبال

میز پینگ پونگ،راکت

فوتبال دستی

دستکش بوکش

تشک تاتامی

و …

به کمک همیاران پویا ،تهیه گردید.

تجهیز مدارس به وسایل ورزشی در مناطق کم برخوردار سبب ارتقاء روحیه دانش آموزان خواهد شد و قطعا در روند یادگیری دروس آنها نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت.

فهرست