تقدیر از موسسه پویا در بیست وسومین جشنواره خیرین مدرسه ساز کشور

به گزارش روابط عمومی ” موسسه پویا،همیاران فرهنگ و هنر ” 17 آبان ماه جاری مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی پذیرای جمعی از مسئولان و مدیران کشوری، رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس کشور، رئیس کمیسون آموزش مجلس، ریاست مجمع خیرین مدرسه ساز کشور و جمعی از خیرین این حوزه بود.

مهارت آموزی از محورهای مورد بحث سخنرانان این مراسم بود. همچنین تقویت آموزش های فنی و حرفه ای در سطح هنرستان های کشور مورد تاکید قرار گرفت.
بنابراین گزارش در این مراسم از تعدادی خیرین مدرسه ساز کشور تقدیر به عمل آمد.
احسان افسریان مدیر عامل موسسه پویا لوح تقدیر خیر مدرسه ساز استان خراسان جنوبی را دریافت نمود.