تجهیز کتابخانه مدرسه پروین اعتصامی در آرین شهر (بيرجند)

همانگونه که در جریان هستید، اخیرا فراخوان «نوشتن» توسط موسسه پويا در بین دانش آموزانِ استان های خراسان جنوبی، رضوی و سيستان و بلوچستان، برگزار و نتایج این فراخوان چندی پیش اعلام شد.
با توجه به اینکه بیشترین تعداد شرکت کننده و نوشته های برگزیده از مدرسه پروین اعتصامی در آرین شهر (خراسان جنوبی) بود، موسسه پویا تصمیم گرفت برای تشویق این بچه ها و تشکر از مدیر و معلمان مدرسه، قدمی بردارد.
به این ترتیب پس از صحبت با مدیریت انتشارات مبتکران، 300 جلد کتاب کودک و نوجوان برای تجهیز کتابخانه به مدرسه پروین اعتصامی اهدا شد.

فهرست