تجهیز کتابخانه عمومی با کتاب های کمک آموزشی و غیر درسی
شهر چغابل-شهرستان رومشگان- استان لرستان

در مناطق کم برخوردار سرزمینمان، کمتر مدرسه‌ای وجود دارد که به تجهیز کتابخانه اهمیت قائل شده و آن را هم به عنوان بخشی از برنامه آموزشی در نظر بگیرند. با برچیده شدن پست کتابدار در وزارت آموزش و پرورش، این امر بیشتر از پیش به فراموشی سپرده شده است. این در حالی است که آموزش بدون دسترسی به منابع آموزشی غیر موظف، غیر درسی و خلاقانه امری ناقص به شمار می‌رود.

عدم توجه به نقش کتابخانه‌های مدارس و عدم بهره‌برداری از تجربیات مفید موجود در کشورهای پیشرفته ممکن است، چرخه معیوب آموزش تک بُعدی را در نظام آموزشی کشور نهادینه کند. امیدواریم با همکاری و همدلی همگانی، شاهد روزی باشیم که هیچ شهر، روستا یا مناطق عشایری در کشور بدون مدرسه مناسب و هیچ مدرسه‌ای بدون کتابخانه مجهز با نیروی متخصص وجود نداشته باشد و این امر به‌راحتی امکان‌پذیر است.

در موسسه پویا، همیاران فرهنگ و هنر در حد توان محدود خود اقدام به تجهیز کتابخانه های عمومی و مدراس نمودیم که گزارش های تکمیلی آن در خبرهای بعدی به اطلاع خواهد رسید.

فهرست