تجهیز کارگاه مکانیک خودرو هنرستان خامنه ای
بجستان – خراسان رضوی

هنرستان شبانه روزی پسرانه خامنه ای از جمله هنرستان های واقع در شهرستان کویری بجستان استان خراسان رضوی می‌باشد. این مرکز به هنرجویان فنی و حرفه‌ای در رشته‌ها‌ی الکترونیک، مکانیک خودرو، ساختمان و الکتروتکنیک خدمات آموزشی ارائه می‌نماید. این هنرستان یکی از مراکزی می باشد که توسط موسسه پویا مجهز به خودرو کامل پراید گردیده است تا هنرجویان رشته مکانیک خودرو در این هنرستان در کنار دروس تئوری این رشته  بتوانند بطور عملی تجربه کار را داشته باشند و روند یادگیری آنها در این رشته تسهیل شود.

فهرست