تامین بخشی از هزینه کتاب های درسی

به گزارش روابط عمومی موسسه پویا همیاران فرهنگ و هنر، در ادامه کمپین تامین کتاب درسی دانش آموزان مناطق کم برخوردار کشور، با همت و همیاری شما نیک اندیشان تا تاریخ 23 شهریور ماه مبلغ 77 میلیون تومان جمع آوری شده است.
هزینه کتاب های درسی اهدا شده به تفکیک تعداد و حوزه جغرافیایی به شرح زیر است:
459 دوره کتاب درسی مقطع ابتدایی در منطقه کم برخوردار عشایری ریگان استان کرمان به ارزش 21,573,000 تومان
70 دوره کتاب درسی مقطع ابتدایی در منطقه کم برخوردار اهل جرف شهرستان هویزه استان خوزستان به ارزش 3,290,000 تومان
به یاری یکدیگر با مد نظر داشتن فرصت اندک باقی مانده تا اتمام زمان ثبت نام کتب درسی، هزینه کتاب های سایر مناطق را نیز تامین خواهیم نمود.
فهرست