با حمایت موسسه پویا و مسئولین آموزش و پرورش شهرستان درمیان و حضور خانوم دکتر لاری (اپتومتریست) در تاریخ 22 بهمن ماه از ساعت7صبح الی 8بعد از ظهر بینایی سنجی تعدا 102 دانش آموز بخش قهستان و اسدیه صورت گرفت و تعیین نمره عینک شدند.

همینطور حین بینایی سنجی کلاه و شال گردن و ماسک و همچنین کفش اهدایی خیرین بزرگوار نیز به دانش آموزان اهدا گردید.

فهرست