بیش از 90 درصد مدارس شهرستان سربیشه خیر ساز هستند

بیرجند (پانا) – تلاش برای جذب خیرین و ارتباط مستمر آنها با مدارس مسئله مهمی است که در تمامی برنامه ریزی ها باید مبنای تصمیم گیری ها قرار گیرد.

نخستین نشست هماهنگی تجلیل از خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی در دفتر مدیریت آموزش و پرورش با حضور اعضای ستاد برگزار شد.

محمد بهلگردی، مدیر آموزش و پرورش سربیشه در خراسان جنوبی، در نشست هماهنگی تجلیل از خیرین مدرسه ساز عنوان کرد: تلاش برای جذب خیرین و ارتباط مستمر آنها با مدارس مسئله مهمی است که در تمامی برنامه ریزی ها باید مبنای تصمیم گیری ها قرار گیرد.

مدیر آموزش و پرورش سربیشه در این نشست اظهار کرد: هدف از برگزاری جشنواره تجلیل از خیرین مدرسه‌ساز خراسان جنوبی در سطح مدارس خیرساز علاوه بر شناخت بیشتر خیر مدرسه ساز، نهادینه ساختن فرهنگ کار خیر و مدرسه سازی در بین دانش آموزان، و ارتباط بیشتر خیرین با مدرسه می باشد.

محمد بهلگردی با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد مدارس شهرستان سربیشه خیر ساز هستند گفت: تلاش برای جذب خیرین و ارتباط مستمر آنها با مدارس مسئله مهمی است که در تمامی برنامه ریزی ها باید مبنای تصمیم گیری ها قرار گیرد.

مدیر آموزش و پرورش سربیشه در ادامه بیان کرد: اکثر پروژه های ساخت و ساز مدارسی که با حمایت خیرین بنا شده رو به اتمام است و تمرکز مدیریت آموزش و پرورش بر سازماندهی کمک های خیرین بر تجهیز مدارس خواهد بود.

در این جلسه مدیران مدارس خیرساز  هر یک به بیان نظرات خود در مورد برپایی جشنواره های خیری در مدارس پرداختند و برنامه‌های خود برای تجلیل باشکوه از خیرین را اعلام کردند.

فهرست