بیشترین نیاز شهرستان درمیان ساخت فضاهای آموزشی است

مدیر آموزش و پرورش شهرستان درمیان با اعلام این خبرافزود: بیشترین نیاز شهرستان درمیان ساخت فضاهای آموزشی است چرا که این شهرستان با کمبود مدرسه مواجه است.

نجفعلی مقیمی مدیر آموزش و پرورش شهرستان درمیان در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در شهر اسدیه نیاز به مدرسه سازی شدید احساس می شود، گفت: در شهرهای پرجمعیت مانند شهر طبس مسینا، اسدیه و قهستان و روستاهای فیض آباد، محمد آباد، طاقان نیاز به ساخت مدرسه داریم.

مقیمی افزود: شهرستان درمیان به تازگی از نعمت گاز برخوردار شده است و اکثر مدارس در راستای سیستم گرمایشی نیاز به گازکشی دارند.

او با اشاره به وجود مدارس کانکسی در شهرستان درمیان، ادامه داد: 12 کلاس درس در «دبستان شهید احمدزاده طبس مسینا» به صورت کانکسی مباحث آموزشی را ارائه می دهند و هنوز هم مدارس شهری هستند که به صورت کانکسی اداره می شوند و نیاز به جذب خیّر دارد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان درمیان افزود: سه کلاس درس در روستای محمد آباد و دوره اول متوسطه در مدرسه «صدیقه طاهره(س)» قهستان نیز در کانکس آموزش را ارائه می دهند که در فصل سرما و گرما نیاز به توجه دارند.

مقیمی مهمترین درخواست شهرستان درمیان را از خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی، احداث یک خوابگاه در شهر اسدیه عنوان کرد و گفت: مدرسه دخترانه و شبانه روزی «دبیرستان محمود فقیهی» نیاز مبرم به احداث خوابگاه دارد.

او یادآور شد: جشنواره های خیرین مدرسه ساز امسال به مرحله شهرستانی و استانی اضافه شده که اتفاق خوبی برای تکریم خیران است و در شهرستان درمیان این جشنواره در 9 مدرسه برگزار و خیران تکریم شدند.

مقیمی بیان کرد: شهرستان درمیان بعد از شهرستان خوسف در مرحله جشنواره های مدرسه ای رتبه دوم را کسب کرده است.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان درمیان در خصوص تجهیزات آموزشی مدارس و امکانات آزمایشگاهی مدارس این شهرستان، گفت: در کنار مدرسه سازی مباحث تجهیز امکانات آموزشی و آزمایشگاهی بسیار مهم است که می طلبد مدنظر خیران قرار بگیرد.

فهرست