به یاد تو می سازم

در این تصویر، مادری را می بینید که تصمیم گرفته است به یاد البرز، پسر عزیزش که او را در یک سانحه از دست داده مدرسه ای بسازد، شاید که آرامشی بر جان و قلبش ببخشد. قطعا هم همینطور خواهد شد. ما از این عزیزان کم نداریم.
این پروژه با یاری این مادر عزیز، با ظرفیت شش کلاس در روستای قازقان واقع در استان خراسان رضوی تقریبا به پایان رسیده است و در حال حاضر در مرحله ی اجرای تاسیسات قرار دارد.

فهرست