برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه پویا،همیاران فرهنگ و هنر

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰ موسسه پویا،همیاران فرهنگ و هنر با حضور اعضای محترم هیأت امنا و مدیره موسسه  در آبان ماه 1401  در محل موسسه تشکیل گردید. ابتدای جلسه آقای احسان افسریان محصل مدیر عامل به شرح فعالیت های انجام شده در یک سال گذشته پرداختند ؛ و گزارش کاملی را به استحضار اعضای مجمع رساندند.

 پس از قرائت دستور جلسه  مجمع،جلسه به طور رسمی آغاز و در ادامه گزارش حسابرس محترم قرائت و پاسخ بندهای بازرس داده شد.

با  توجه به از دست دادن دو تن از اعضای هیأت امنا ،بند ترمیم اعضا در دستور کار قرار گرفت و اعضای جدید جایگزین گردیدند.

در اجرای بند انتخاب بازرسین ،آقای مصطفی باقری  به سمت بازرس اصلی و خانم نیره ادیب منش به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

پس از بررسی کاندید شدن اعضا برای عضویت در هیأت مدیره ،پس از تشریح برنامه های هریک از اعضا انتخابات انجام و نتایج به شرح زیر اعلام میگردد:
آقای حسن ماهوتچیان اصل  به عنوان عضو اصلی
آقای محمدناصر موسوی به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره
آقای محمود احسانی بنافتی به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره
آقای احسان افسریان محصل به سمت عضو اصلی هیأت مدیره
آقای امین مقدم به سمت عضو اصلی هیأت مدیره
آقای علیرضا توکلی به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره
آقای غلام حسین بنائی به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره

در پایان جلسه رئیس هیأت مدیره با قدر دانی از  چند تن از اعضای فعال هیأت امنا در پیشبرد اهداف موسسه ،ابراز امیدواری نمود،فعالیت های اجرایی موسسهدر ارتقاء سطح آموزش دانش آموزان مناطق محروم در حد توان موثر  قرار بگیرد.

 

فهرست