برگزاری جلسه توجیهی آنلاین برای هنرجویان
هنرستان زکیه – روستای سعدالدین – خلیل آباد – خراسان رضوی

با برگزاری دوره آموزشی، برای هنر جویان رشته تولید محتوا، امکان آشنایی بیشتر هنرجویان با بازار کار حرفه ای ، فراهم خواهد شد؛ علاوه بر این مفاهیم آموزشی منحصر به متون ارائه شده در کتب درسی نخواهد بود.

این دوره، به کمک و همت چند تن از اعضاء هیأت امنا موسسه پویا، برگزار خواهد شد.

فهرست