پروژه های عمرانی 

مدیران موسسه پویا به عنوان افرادی با تجربه در مدیریت و هدایت پروژه های عمرانی، در راستای تحقق اهدافشان با ایجاد تعامل و ارتباط با منابع در دسترس منطقه همچون مسئولین دولتی و غیردولتی و حضور در مناطق محروم نسبت به شناسایی و بررسی نیازهای منطقه اقدام می نمایند.
۱-ساخت، توسعه و بازسازی مدرسه
جامعه ای پویا خواهد بود که تعلیم و تربیت افراد کشور در اولویت های برنامه ریزی یک کشور محسوب شود.ساخت و توسعه مدارس کشور از جمله مواردی است که می تواند اثراتی بلند مدت در آموزش یک کشور داشته باشد.از این رو موسسه پویا با شناسایی مدارس در مناطق محروم کشور شروع به ساخت و یا بازسازی این مدارس کرده است.وضعیت خشکسالی ویا نبود شغلی مناسب در برخی استانها، پدیده مهاجرت را افزون نموده است.تجمع بیشتر مردم در حاشیه شهرها سبب پرجمعیت تر شدن کلاسهای درس این مدارس شده است که
گاها مدارس امکان پاسخگویی جهت پذیرش دانش آموزان جدید را ندارند، نبود فضای آموزشی مناسب و کمبودکلاس درس از جمله مواردی است که توسعه مدارس در این مناطق را بیش از پیش با اهمیت تر کرده است.از این رو موسسه پویا، با شناسایی نیازهای مدارس گامی به سوی توسعه و تکمیل این چنین مدارسی برداشته است.
۲- خوابگاه 
در روستاهای محروم و کوچک، به علت نبود مدرسه به ویژه مدارس مقاطع متوسطه و یا هنرستان، دانش آموزان از تحصیل باز می مانند و از آموزش مهارت های زندگی و حرفه ای نسبت به همسالان عقب می مانند. موسسه پویا با شناسایی روستاها، اقدام به ساخت خوابگاه هایی در بخش هایی از استان های محروم کشور کرده است. دانش اموزان از روستاهای مختلف با اقامت در خوابگاهها، فرصت برابر آموزش را پیدا می کنند. آنان با اقامت در خوابگاه های شبانه روزی در طول هفته و برخورداری از تغذیه و سالن های مطالعه به صورت رایگان می توانند فرصت ادامه تحصیل را پیدا می کنند.
۳- سرویس بهداشتی
 فقدان سرویس های بهداشتی در مدارس از جمله مواردی است که دانش آموزان بسیاری از مناطق کشور از جمله سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و دیگر استانهای کشور با آن روبرو می شوند. کمبود امکانات بهداشتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی جسم و روان دانش آموزان اثر می گذارد. این موضوع بیش از آنکه یک موضوع بهداشتی باشد، یک موضوع انسانی است، زیرا، وجود امکانات بهداشتی حق هر دانش آموزی در کشور است. از همین رو، موسسه پویا با شناسایی مناطق محروم اقدام به ساخت سرویس های بهداشتی کرده است،  تا قدمی در زمینه حمایت از دانش آموزان کشور برداشته شود.
۴- سالن چندمنظوره
 سالن های چندمنظور در مناطق محروم کشور می تواند با چندین هدف دنبال شود. دانش آموزان در مناطق محروم کشور از امکاناتی مانند؛ فضایی مناسب جهت ورزش  و تمرینات و یا مطالعه و یا برگزاری همایش های فرهنگی و هنری محروم می باشند. موسسه پویا پس از بازدید از مناطق محروم کشور و پس از ارزیابی موقعیت روستا و یا شهرستان ها  اقدام به ساخت  سالن های چند منظوره می کند. سالن ها با هدف آموزش و فرهنگ سازی و ایجاد شرایط مناسب برای ورزش، ساخته می شوند.
۵- هنرستان
هنرستانها محلی مناسب برای آموزش تئوری فنون و ارتقای مهارت های عملی می باشد . هنرستان های فنی حرفه ای و کارودانش، دانش آموزان را آماده حضور در محیط کار می کند آموزش مهارت های عملی و کاربردی، آنان را خوداتکا و مستقل پرورش میدهد. از همین رو موسسه پویا با شناسایی نیازهای مناطق محروم، اقدام به ساخت و یا توسعه و بازسازی این هنرستانها در مناطق محروم می کند، همچنین با تجهیز هنرستان ها قدمی در راستای آموزش تئوری و عملی  دانش آموزان کشور بر می دارد.
فهرست