پروژه شماره 132| بازسازی مدرسه پروین اعتصامی – مرضیه و رسالت
روستای دسک – بخش بنت – نیکشهر- سیستان و بلوچستان

روستای دسک در 20 کیلومتری بخش بنت واقع گردیده است.
ساختمان آموزشی روستای دسک در دوشیفت و سه مقطع دایر میباشد
و یکی از قدیمی ترین و پرجمعیت ترین فضاهای آموزشی(مدرسه پروین اعتصامی با 150نفر و مدرسه مرضیه – رسالت با 150 نفر جمعی )محسوب میگردد.این ساختمان آموزشی نیاز اساسی به تعمیرات اساسی از قبیل برقکاری ،رنگ آمیزی ،تعویض درب ها ،بازسازی سرویس بهداشتی ،لوله کشی و کفسازی حیاط دارد.

هزینه این تعمیرات از توان و بضاعت اهالی روستا خارج بوده ؛از این جهت به کمک همیار گرامی و اجرای موسسسه پویا تصمیم به بازسازی این مدرسه گرفته شد؛ و هم اکنون در مراحل پایانی کار هستیم .

فهرست