بازسازی مدرسه مولوی – روستای سلمانیه -قلعه گنج – کرمان

یکی از پروژه هایی که امسال به دست ما رسید، بازسازی مدرسه ” مولوی “واقع در روستای سلمانیه(85 کیلومتری مرکز شهرستان) – شهرستان قلعه گنج – استان کرمان بود.

این مدرسه در مقطع دبستان ،به صورت مختلط و دارای 83 دانش آموز است ؛ از آنجا که این مدرسه فاقد برق کشی و درب بود به همت بانی محترم و اجرای موسسه پویا ،کار برق کشی و رنگ آمیزی و ساخت درب حیاط به اتمام رسید .

خاطر نشان میسازد ؛بیشتر مدارس در روستاهای قلعه گنج از امکانات اولیه از جمله برق و لوله کشی آب برخوردار نیستند .
تصویری از نمای مدرسه قبل از نصب درب را مشاهده میکنید .

فهرست