به  گزارش روابط عمومی موسسه “پویا،همیاران فرهنگ و هنر”، تعداد 10 جفت تخت کودک و نوجوان توسط موسسه پویا اهدا و دراختیار سازمان بهزیستی استان لرستان قرار گرفت.
بر پایه این گزارش، این تخت ها در مرکز نگهداری و ساماندهی کودکان کار و خیابانی مستقر و مورد بهره برداری قرا گرفت.

با تشکر از همیار ارجمند موسسه، سرکار خانم شیرین موسوی برای این اقدام انسان دوستانه.