اهدای یک دستگاه ویلچر به دانش آموز معلول ساکن شهرستان درمیان

هدف موسسه پویا تسهیل و ایجاد شرایط بهتر برای آموزشِ تمام دانش آموزان محروم کشورمان می باشد.
بر همین اساس، پس از شناسایی نوجوان ۱۴ ساله مبتلا به “دیستروفی عضلانی دوشن” در شهرستان دَرمیان (استان خراسان جنوبی) با هماهنگی موسسه پویا و مشارکت موسسه رعد الغدیر، یک دستگاه ویلچر و یک بسته لوازم تحریر به او اهدا شد.
این نوجوان به علت شرایط جسمانی و نداشتن ویلچر، ۲ سال از حضور در مدرسه محروم مانده بود.
مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان درمیان با حضور در منزل این دانش آموز و دلجویی از خانواده وی، آمادگی خود را برای حمایت های مضاعف اعلام داشتند.

فهرست