اهدای کفش به دانش آموزان مدرسه روشنگران
حاجی آباد – زاهدان

هرساله با شروع فصل سرد بسیاری از ما از زیبایی های این فصل یاد می کنیم و خوشحالیم که زمستان در راه است و باری دیگر می توانیم بارش برکت خداوند را مشاهده کنیم، اما هستند دانش آموزانی که در مناطق کم برخوردار زندگی میکنند و توان مالی تهیه لباس و کفش زمستانی را ندارند، از اینرو با کمک و همیاری شما عزیزان درصدد تهیه کفش زمستانی برای دانش آموزان بر آمدیم.

تعداد 50 جفت کفش برای دانش آموزان مدرسه روشنگران
در
حاجی آباد زاهدان
تهیه و به دست این عزیزان رسید.
تا سرمای زمستان امسال با گرمای مهربانی، در کنار هم سپری کنیم.

فهرست