با هدف ترویج فرهنگ حسنه اهدای کتاب،
با شعار اهدای کتاب-اهدای علم و آگاهی
تعداد 98 نسخه کتاب توسط موسسه “پویا،همیاران فرهنگ و هنر” در راستای غنی سازی و تقویت منابع بخش کودک و نوجوان و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و همچنین با توجه به اهمیت ترویج سنت اهدای کتاب در جامعه
با همکاری همیاران پویا،
به
مدرسه شهید حجت الله شمسیان
در
روستای دستگرد – بخش بنت- شهرستان نیکشهر – استان سیستان و بلوچستان
اهدا گردید .

فهرست