اهدای بیش از 500 ماسک و محلول ضدعفونی

موسسه پویا با مشارکت همیارانش، اقدام به ارسال 150 بطری محلول ضدعفونی کننده و بیش از 500 ماسک، برای خانواده های کم بضاعت و دارای کودک معلول نمود.

فهرست