اهدا 840 عدد کلاه و شال گردن دخترانه و پسرانه و تعدادی گل سر و وسایل زینتی دخترانه به موسسه پویا، جهت ارسال به مناطق کم برخوردار.

فهرست