افتتاح دبستان زنده یاد احمد عابدینی

 مراسم افتتاح این مدرسه در روستای باغ میان – تربت حیدریه – خراسان رضوی با حضور اعضای موسسه پویا به نمایندگی بانی این پروژه در روز دوشنبه – بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد ویک  برگزار گردید.

این دبستان به دلیل نیاز منطقه در فضایی به مساحت 128 مترمربع توسط بانی  و اجرای موسسه پویا  احداث گردید

فهرست