اعزام هیاتی متخصص از موسسه پویا شامل کارشناسان تغذیه، بهداشت و اپتومتریست به شهرستان قلعه گنج کرمان

تیم موسسه پویا متشکل از کارشناسان بهداشت، تغذیه، بیناسنج  و مستند ساز برای ادامه برنامه آموزش، مداخلات تغذیه ای و بینا سنجی دانش آموزان 2 تیر 1400 به روستاهای دورافتاده و کم برخوردار شهرستان قلعه گنج از توابع استان کرمان عزیمت نموده و پیش بینی می شود مدت اقامت آنان در منطقه سه هفته به طول انجامد.
به گزارش روابط عمومی موسسه پویا، همیاران فرهنگ و هنر تیم اعزامی در مدت ماموریت خود در روستاهای صولان، اردوگاه و زیردامنه از توابع شهرستان قلعه گنج واقع در مناطق کم برخوردار استان کرمان استقرار خواهند داشت. هدف از ماموریت کارشناسان بهداشت و تغذیه، آموزش و اطلاع رسانی درخصوص پیشگیری و کنترل بیماری کووید 19 در راستای تعهد موسسه پویا در مشارکت برنامه تسهیلات محیط زیست جهانی دفتر عمران سازمان ملل (UNDP) است. در این طرح و در راستای ایمن سازی مناطق و روستاهای هدف، موسسه پویا تعهد توزیع بسته های بهداشتی به تعداد 30000 ماسک و همچنین توزیع 5000 بطری محلول ضدعفونی کننده را در دستور کار خود دارد.
از دیگر تعهدات موسسه پویا در این طرح می توان به توزیع بسته های غذایی و دارو برای دانش آموزان دارای بیماری های زمینه ای اشاره کرد. در این سفر میان گروه های هدف داروهای مکمل به شرح زیر توزیع خواهد شد:
  1. قطره فرویس (30 میل)
  2. قطره آیرویت (15میل)
  3. قرص پرگناکرکانسپشن
  4. قرص پرگنازون
از دیگر تعهدات موسسه پویا در این زمینه آموزش های همگانی بهداشت عمومی در ارتباط با کووید 19 و درگیر کردن دانش آموزان از طریق ایجاد فرصتی برای آن ها در ارتباط با بیان تجربیات بهداشتی خود با سایر دانش آموزان و معلمان بوده که در این راستا موسسه تعداد 1800 جلد دفتر به همراه 1800 بسته مداد رنگی را در میان دانش آموزان قلعه گنج کرمان در این سفر توزیع نموده است.
از دیگر اهداف تیم اعزامی در این سفر معاینه چشم 1800 تن از دانش آموزان روستاهای یاد شده است که توسط کارشناس اپتومتریست اعزامی از کرمان صورت خواهد گرفت.
فهرست