ارسال کتاب های گاج به مناطق محروم

پس از نامه نگاری موسسه پویا با مدیریت گاج مارکت در خصوص اهدای کتابهای آموزشی به دانش آموزان مناطق محروم، این مجموعه موافقت کرد تعداد ۳۶۰ جلد کتاب کمک آموزشی در پایه های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم به موسسه پویا اهدا کند.
بزودی این کتابها راهی مناطق محروم می شود.

فهرست