ارسال ماسک و لوازم تحریر به روستای دِپ

تا امروز با همیاری شما توانستیم به چندین نقطه از مناطق محروم کشورمان لوازم تحریر ارسال کنیم. از جمله  روستای دِپ در منطقه قصرقند در استان سیستان و بلوچستان که به تازگی بسته ها به دستشان رسید و بین دانش آموزان توزیع شد.

فهرست