به  گزارش روابط عمومی موسسه پویا همیاران فرهنگ و هنر، مدیریت هتل پارس مشهد تجهیزات و دستگاه های برقی مازاد هتل را به موسسه پویا واگذار نمود.
مطابق نیاز سنجی انجام شده، این تجهیزات به 2 هنرستان نیازمند: دکتر حسابی در بنت از توابع نیک شهر استان سیستان و بلوچستان و نیز هنرستان دکتر شهریاری در طبس مسینا از توابع درمیان خراسان جنوبی تخصیص یافته و دراختیار کارگاه تعمیر لوازم خانگی این هنرستان ها قرار گرفت.
 خاطر نشان می سازد به دلیل کمبود لوازم خانگی برقی مستعمل و یا از رده خارج در هنرستان های مناطق کم برخوردار، هنرجویان رشته تعمیر لوازم خانگی با فقر شدید امکانات و منابع آموزشی مواجه هستند.
بنابراین گزارش؛ موسسه پویا آمادگی خود را برای تحویل لوازم خانگی مستعمل و از رده خارج هم وطنان، دستگاه های اجرایی و سازمان های بخش دولتی و خصوصی اعلام می دارد.
با تشکر از آقای دکتر اصلان زاده مدیر هتل پارس مشهد و همکاران ایشان برای این اقدام انسان دوستانه.