باورش سخت است اما بسيارند دانش آموزاني كه فقط به دليل نداشتن عينك، يا كاملا از تحصيل بازمانده اند و يا با افت شديد تحصيلي مواجه اند.
در ادامه تلاش ما براي رفع اين معضل،در حال حاضر ٢٥٠ عدد نسخه از خراسان جنوبي و رضوي به دستمان رسيده كه در صدد تهيه عينك هستيم.
هزينه تقريبي١٢٥ ميليون تومان برآورد شده است.

خوب است بدانیم قیمت هر عینک مورد نیاز از دویست و هشناد هزار تومان تا بیش از سه میلیون تومان برآورد و سفارش داده شده است ،این اختلاف به سه دلیل زیر هست.
١- كيفيت فريم اهميت زيادي دارد.اول مقاومت و ضربه پذيري فريم به دليل تحرك و بازي بچه ها و احتمال افتادن و ضربه خوردن عينك و دوم اينكه ضخامت فريم به اندازه اي باشد كه امكان تعويض عدسي تا چند سال وجود داشته باشد.
٢-به دليل نبود امكان معاينه و تهيه عينك،شماره چشم تعداد زيادي از بچه ها بسيار بالا رفته(بالاتر از نمره ٨) و عدسي براي اين شماره بيش از۲،۵ميليون تومان هزينه دارد.
٣-در صورتي كه هزينه عينك ها كمتر از مبلغ جمع آوري شده باشد،همين پروژه(بينايي سنجی و تهيه عينك)در قلعه گنج کرمان شروع به اجرا شده است که برای دانش آموزان آن منطقه تهیه و ارسال خواهد شد.


همراهي شما عزيزان، گرمابخش دل و راهگشاي مسيرمان خواهد بود.

فهرست