احداث پارک بازی در روستای سورتاک از توابع شهرستان قلعه گنج

متعاقب بازدید جمعی از همکاران موسسه پویا همیاران فرهنگ و هنر از روستای دورافتاده سورتاک، مدیر دبستان اسماء درخواست احداث پارک بازی در روستا را ارائه نمود.
بخشی از هزینه های مربوط به این درخواست با مساعدت همیار نیک اندیش خانم سیما قاضی تامین و وسایل بازی کودکان و نوجوانان روستا فراهم شد.
هم اکنون عملیات محوطه سازی پارک در حال انجام است.
روستای کم برخوردار سورتاک (سورتاک یعنی جایی که آب شور دارد) در منطقه اردوگاه از توابع بخشداری چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج در جنوب کرمان واقع شده است.
فهرست