احداث و تجهیز مرکز جامع خدمات سلامت روستایی
حسن آباد سنجابی – نورآباد دلفان – لرستان

مرکز بهداشتی درمانی روستایی تنها واحد پزشکی مستقر در مناطق روستایی است که به وسیله پزشک عمومی اداره میشود.این واحد ضمن نظارت بر فعالیت های خانه های بهداشت و هدایت آنها،نیازهای درمان تخصصی و بستری جمعیت تحت پوشش خود را از طریق ارجاع و ارتباط با بیمارستان شهرستان تأمین می کند. عمده ترین وظایف مرکز بهداشتی درمانی روستایی عبارت است از: ارائه خدمات پزشکی،دندانپزشکی،مامایی،تنظیم خانواده،واکسیناسیون و غربالگری نوزادان ، غربالگری بیماریهای فشارخون و دیابت و … ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه ای،مبارزه با بیماریها ، بهداشت مدارس،آزمایشگاه ، مشاوره روانشناسی ، داروخانه ، بازدید هفتگی از خانه های بهداشت تحت پوشش و …

 این مرکز جامع سلامت شبانه‌روزی جمعیت ۵۸۳۲ نفر را تحت پوشش دارد و نیروی انسانی شاغل در این مرکز ۱۹ نفر شامل پزشک، ماما، مراقب سلامت و بهورز است و تعداد ۷ خانه بهداشت را تحت پوشش دارد. این مرکز  با کمک همیار پویا، و اجرای موسسه پـــویا،  به اتمام رسید

فهرست