اجرای طرح توانمندسازی و دانش افزایی هنرآموزان هنرستان های استان خراسان جنوبی

موسسه “پویا،همیاران فرهنگ و هنر” با توجه به اینکه نقش هنرآموزان و معلمان را در آموزش پررنگ و مهم می داند؛ معتقد است هدف از تعامل میان هنرآموزان و هنرجویان آن است که در هنرجویان تغییری سازنده و بالنده ایجاد شود. کیفیت تعامل میان آنها مبنی بر آن است که هنرآموزان هنرستان های ما از دانش، نگرش و مهارت های لازم برخوردار باشند.

در این مسیر موسسه اقدام به برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای هنرآموزان بر اساس نیازسنجی های انجام شده توسط مدیران هنرستان ها نموده است.

 در حال حاضر این دوره ها در مرکز فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی در رشته های PLC ، BMS ، تعمیر پکیج و آبگرمکن های دیواری، تعمیر کولرهای گازی و اسپلیت، گلدوزی پیشرفته و چهل تکه دوزی پیشرفته در حال برگزاری است،و آموزش های دیگر در دیگر دوره ها در حال برنامه ریزی می باشد.

فهرست