ادامه اجرای طرح توانمندسازی و دانش افزایی هنرآموزان هنرستان های استان خراسان جنوبی

در دنیای پیچیده امروز ،اهمیت آموزش فنی و حرفه ای بر کسی پوشیده نیست .اگر هنرآموزان هنرستانی با اصول و مبانی و روش های نوین و علم روز تدریس آشنایی نداشته باشند، قادر نخواهند بود هنرجویان هنرستانی را برا ی هدف تعیین شده آموزش داده و هنرجویان با اعتماد به نفس و علم و آگاهی وارد بازار کار شوند.
در این راستا ،موسسه پویا،اقدام به آموزش هنر آموزان با برگزاری دوره های فنی نموده است؛این دوره ها در مرکز فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی در رشته های، تعمیر پکیج و آبگرمکن های دیواری، تعمیر کولرهای گازی و اسپلیت، گلدوزی پیشرفته و چهل تکه دوزی پیشرفته ،
PLC,BMS
در حال برگزاری است،و آموزش های دیگر در دیگر دوره ها در حال برنامه ریزی می باشد.

فهرست