اتمام پویش تهیه نوشت افزار 

در پویش تهیه نوشت افزار برای دانش آموزان کم برخوردار استان های سیستان و بلوچستان،خراسان های شمالی،رضوی و جنوبی،کرمان،لرستان،کردستان و گلستان تعداد 7808 دانش آموز مورد حمایت قرار گرفتند

دانش آموزان در این پویش بسته های حمایتی نوشت افزار را شامل : کیف،دفتر،مداد،خودکار،مداد تراش،مداد پاک کن و خط کش را دریافت کردند.

فهرست