آیین کلنگ زنی دبیرستان دوره اول

آیین کلنگ زنی دبیرستان دوره اول در روستای حاجی آباد -صالح آباد – تربت جام – خراسان رضوی در روز دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصد و یک،برگزار گردید

مدارس این روستا،به علت کمبود فضای آموزشی به صورت مختلط برگزار میشود ؛و همین  امر یکی از علل ترک تحصیل دانش آموزان دختر میباشد

از اینرو به همت بانی محترم و اجرای موسسه “پویا،همیاران فرهنگ و هنر” تصمیم به ساخت یک دبیرستان دوره اول گرفته شد،و طی مراسمی با حضوربانی پروژه، نمایندگان موسسه پویا و اهالی روستا ،کلنگ  آغاز ساخت این مدرسه زده شد.

امید است با تکمیل و افتتاح این پروژه،دانش آموزان روستای حاجی آباد در مسیر دانش پژوهی و آبادانی سرزمینمان ایران،گام های موثری بردارند

فهرست