در اسفندماه 1399 موسسه پویا درفراخوان ” برنامه کمک های کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی دفتر عمران سازمان ملل ”  شرکت کرد و موفق شد نظر آن سازمان را در طرح پیشنهادی خود مبنی بر پیشگیری و کنترل از بیماری کووید – 19 ( طی 5 دستاورد )   به 10 هزار دانش ­آموز و خانواده ­های آنان در منطقه محروم قلعه گنج در جنوب کرمان جلب کند.

ىر اواخر فروردين ماه 1400، موسسه پویا گروهی سه نفره را جهت تحقیق و جمع آوری اطلاعات به شهرستان قلعه گنج( واقع در جنوب کرمان) اعزام کرد.
تیم پویا روزهای ابتدایی حضور خود در قلعه گنج را به برگزاری چندین جلسه با مدیران آموزش و پرورش و مسئولین مراکز بهداشت، اختصاص داد.
در ادامه، پس از بازدید از روستا ها و مناطق محروم شهرستان قلعه گنج، براساس نیازها و مصاحبه های میدانی صورت گرفته، برای شروع پروژه، سه روستاي “اردوگاه”، “زیردامنه” و “صولان” را به موسسه معرفی کردند.
فاز دوم این پروژه که در واقع ورود به مرحله اجرا مي باشد، در قالب برگزاری کلاس های آموزشی و توزیع پک های بهداشتی برای دانش آموزان، والدین، معلمین و مدیران مدارس خواهد بود.

فهرست